Problems

Problem Category Points AC % Users
Lẻ vs Chẵn Sinh Viên 4p 35.5% 7
Chào đón tân sinh viên K59 Nâng Cao 3 10.1% 7
Chia của Quay lui 2 25.0% 9
Chia gạo Quay lui 3p 55.7% 30
Chú chó Scooby Doo Quy hoạch động 3p 21.0% 12
Trao giải chung kết marathon Sinh Viên 2 67.7% 8
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 72.5% 19
Cực khó Số học 2p 21.4% 3
Cực trị theo tính chất đồng dư Sinh Viên 1 20.0% 24
Cổ vũ Xâu ký tự 4 20.0% 12
Dựng đa giác đều Số học 1p 20.3% 33
Chu vi và diện tích đa giác lồi Sinh Viên 2 50.0% 12
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 40.0% 8
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 22.5% 14
Đạo Hàm đa thức Beginner 1p 48.7% 100
Đảo từ Xâu ký tự 1p 42.0% 46
Dấu hiệu chia hết cho 11 Xâu ký tự 1p 31.1% 13
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất Sinh Viên 3p 65.1% 24
Dãy gần cấp số cộng Sinh Viên 2 16.3% 11
Sinh các dãy nhị phân Quay lui 2p 58.5% 96
Dãy số liên tục Xâu ký tự 2p 50.0% 2
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận Sinh Viên 2 35.3% 12
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 11.4% 9
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 45.6% 63
Đếm trên dãy số Sinh Viên 1 28.6% 12
Đếm đoạn Beginner 3p 12.8% 40
Đếm số số chính phương Nâng Cao 2 22.0% 18
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
Tìm điểm trong hình tròn và gần một điểm cho trước nhất Nâng Cao 2p 28.3% 36
Tính điểm thi đấu bóng đá Sinh Viên 2 69.2% 9
Điểm trung bình Nâng Cao 1 15.2% 11
Diện tích tứ giác Beginner 1 27.3% 74
Định thức Nâng Cao 3p 23.9% 16
Phân đoạn có tổng bằng nhau Nâng Cao 3 66.7% 9
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x Sinh Viên 1 17.8% 8
Đổi tiền Tham lam 1p 28.3% 51
Dọn cỗ Ad-Hoc 2p 27.4% 87
Tính chất đơn điệu của dãy số Sinh Viên 2 32.3% 38
Đóng cửa cửa hàng Nâng Cao 2 7.5% 8
Đong nước dfs and similar 4 34.8% 22
Xử lý đơn hàng Hash 2p 20.8% 4
Giao của đường thẳng và đường tròn Số học 2p 21.1% 33
Diện tích hình bình hành Beginner 1 35.7% 89
Dãy tam phân Quay lui 3p 66.4% 60
Đường gấp khúc Basic 2 27.7% 25
Duyệt cây trong bài mọi con đường về không Nâng Cao 3p 53.8% 6
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 12.5% 1
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 32.7% 16
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 28.0% 4
Game xâu Xâu ký tự 2p 26.3% 4