Problems

Problem Category Points AC % Users
0.svmc 2017 sbank - Sorting Bank Accounts Basic 1 0.0% 0
0.svm 2017 shpath - The Shortest Path Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 smpdiv - divisibility Basic 1p 75.0% 6
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 SubString Basic 1p 50.0% 6
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything Basic 1 100.0% 5
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro Basic 1p 100.0% 3
0.svmc 2017 tricentr - triangle from centroid Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 trip - trip Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 words1 - play on words Basic 1p 0.0% 0
Tách Số Ad-Hoc 3p 36.0% 7
0.Cánh cửa thần kì Nâng Cao 3p 28.6% 26
Cắt thanh kim loại Chia để trị 3p 36.7% 15
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không Nâng Cao 1p 0.0% 0
Chữ số 6 và 8 dfs and similar 4p 52.4% 9
Tám Hậu Quay lui 3p 49.4% 28
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 46.1% 123
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa Nâng Cao 3p 26.2% 15
Bấm số Basic 2p 37.7% 19
Bảng số Quy hoạch động 3p 37.8% 28
Phép biến đổi cặp đôi liền kề Nâng Cao 3p 50.0% 11
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 42.9% 11
Biểu thức căn thức trên dãy Beginner 2 14.9% 34
Bịt mắt bắt dê Sinh Viên 3 57.6% 29
Dãy con bitonic dài nhất Nâng Cao 2 22.9% 7
Bộ ba Pitago Beginner 1p 41.6% 70
Những Bông Hoa Tham lam 2 26.9% 47
Biểu thức cộng trừ Nâng Cao 2p 46.9% 11
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 40.0% 9
Biểu thức tổng Nâng Cao 2p 67.2% 32
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) Sinh Viên 2p 41.4% 10
Buôn vàng Tham lam 2 53.0% 37
Búp bê Nga Tham lam 2 22.1% 13
Thu hoạch cà chua Tham lam 1p 58.5% 23
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 20.7% 19
Giải mã mật mã Caesar Xâu ký tự 1 28.6% 13
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 23.0% 67
Đếm cặp có tổng giới hạn Nâng Cao 3p 25.4% 12
Cắt hình vuông ít nhất Sinh Viên 3 30.4% 6
Cây ATM trả tiền Sinh Viên 3p 48.1% 9
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 19.0% 1
Chào đón tân sinh viên K59 Nâng Cao 3 10.1% 7
Chia của Quay lui 2 34.8% 6
Chia gạo Quay lui 3p 55.7% 30
Chú chó Scooby Doo Quy hoạch động 3p 21.4% 11
Trao giải chung kết marathon Sinh Viên 2 67.7% 8
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 72.5% 19
Cực trị theo tính chất đồng dư Sinh Viên 1 28.0% 17
Cổ vũ Xâu ký tự 4 20.0% 12