Problems

Problem Category Points AC % Users
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 37.5% 7
0.Số khác nhau Ad-Hoc 1p 15.8% 6
Sửa hàng rào Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.t2r3. WERTYU Ad-Hoc 1p 14.3% 3
0.t2r3. .Điêu khắc Laser Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.Quay quay, quay! Ad-Hoc 1p 100.0% 4
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 64.7% 10
0.Tổng của hai bình phương Ad-Hoc 1p 23.3% 8
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 66.7% 2
Trình tự Threebonacci Ad-Hoc 1p 57.1% 4
Lớp Ad-Hoc 1p 100.0% 4
SSN 1 Ad-Hoc 1p 100.0% 3
Trung bình và trung vị Ad-Hoc 1p 100.0% 2
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa Ad-Hoc 1p 40.0% 10
Ước lượng trung bình Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.3 cạnh tam giác Basic 1p 27.6% 229
0.Liệt kê hoán vị Quay lui 1p 65.1% 52
0.Số gần nhị phân Quay lui 3p 41.9% 12
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 28.6% 2
0.Công viên tối Tham lam 4p 42.6% 16
0.Xâu đối xứng dài nhất Xâu ký tự 3p 15.9% 6
Ước số xuất hiện nhiều nhất Ad-Hoc 1p 20.0% 2
Quái vật trên sao hỏa Basic 1p 18.2% 22
0.Quân hậu Quay lui 1p 66.7% 20
0.Phản ứng hóa học dfs and similar 2p 28.4% 14
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 38.0% 42
0.Nút xanh đỏ Quy hoạch động 2p 23.5% 15
0.Chia nhóm Quay lui 3p 26.7% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci Nâng Cao 5p 8.2% 12
0.Hình chữ nhật lớn nhất Quy hoạch động 3p 15.2% 5
0.Số ở giữa Basic 1p 43.3% 298
Chuyển đổi mạch Ad-Hoc 1 22.3% 75
0.Toán tử Số học 1p 24.4% 195
0.Số nguyên tố Nâng Cao 1p 17.6% 190
In Tượng Basic 2p 61.1% 15
0.Hình vuông lớn nhất Quy hoạch động 3p 31.0% 12
0.SigTest Basic 1p 0.0% 0
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Lại là số may mắn Quay lui 1.5 26.0% 22
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SB. ATM withdrawal Tham lam 3p 30.8% 4
0.SM. Balanced Courses Assignment Quay lui 3p 32.6% 13
0.SS. Container 2D Quay lui 3p 8.7% 2
0.SA. Money Changing Tham lam 3p 58.9% 73
0.SO. DNA Repetitions Nâng Cao 3p 80.0% 3
0.SP. DNA Sequences Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SJ. Gold Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance Nâng Cao 3p 100.0% 2