Problems

Problem Category Points AC % Users
5.X.Tiêu thụ Beginner 1p 44.7% 12
0.Mật khẩu cố định Beginner 1p 41.0% 165
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy Beginner 1p 72.2% 8
Xúc xích - Rất dễ Beginner 1p 77.8% 11
Vịt con Beginner 1p 33.6% 36
x.Mảng 123 Beginner 1p 100.0% 1
5.X.Nhiều lần Beginner 1p 65.6% 15
5.x.Trình tự hợp lý Beginner 1p 57.9% 10
0.Tuổi trung bình Beginner 1p 36.5% 93
0.Dương và trung bình Beginner 1p 12.9% 55
0.Số hoàn hảo Beginner 1p 8.6% 44
0.Fibonacci nhanh Beginner 1p 45.0% 79
x.World Cup Brazil Beginner 1p 25.0% 4
0.Chẵn hoặc lẻ Beginner 1p 25.9% 62
5.T.Lựa chọn mảng I Beginner 1p 3.4% 2
5.T.Bên dưới đường chéo chính Beginner 1p 28.8% 11
X.Hành tinh Pronalândia Beginner 1p 53.3% 6
5.T.Thử nghiệm Beginner 1p 28.6% 4
0.Trung bình 1 Beginner 1p 39.6% 150
0.Khoảng cách giữa hai điểm Beginner 1p 75.3% 115
0.Lựa chọn Beginner 1p 50.0% 101
Đi bộ trong thời gian Beginner 1p 66.7% 7
0.Ma trận vuông I Beginner 1p 72.7% 8
0.Các loại Tam giác Basic 1p 14.9% 140
5.Chuỗi lôgic 2 Beginner 1p 31.3% 8
0.Chuỗi S Beginner 1p 49.8% 119
0.Số chẵn trong năm Số Beginner 1p 48.1% 84
Twitter Beginner 1p 71.4% 9
5.Còn lại 2 Beginner 1p 65.2% 7
5.Thay đổi mảng tôi Beginner 1p 35.7% 5
Trên đường chéo Secundary Beginner 1p 42.3% 8
MacPRONALTS Beginner 1p 100.0% 5
0.Điểm trung bình Beginner 1p 47.1% 172
Xác định Trà Beginner 1p 73.3% 18
5.Khoảng cách Beginner 1p 77.8% 11
Tìm kiếm chuỗi số Beginner 1p 40.0% 1
0.T.Công thức của Bhaskara Beginner 1p 45.8% 6
0.Thời gian trò chơi Beginner 1p 47.9% 62
0.Chuỗi số n Beginner 1p 54.3% 107
Căn bậc 2 của 2 Beginner 1p 85.7% 5
Hóa đơn Beginner 1p 86.7% 9
0.Fibonacci Array Beginner 1p 29.4% 53
Phòng Club Ballroom Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Dưới đường chéo phụ Beginner 1p 41.9% 31
0.Sự khác biệt Beginner 1p 67.6% 74
0.Nhiên liệu đã sử dụng Basic 1p 57.4% 66
0.Xác nhận điểm Beginner 1p 49.2% 108
Biểu thức liên hệ Beginner 1p 52.6% 16
0.tính số phút của trò chơi Beginner 1p 18.3% 41
Galopeira Beginner 1p 100.0% 1