Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Hotel Beginner 1 41.9% 15
Huaauhahhuahau Beginner 1p 100.0% 1
In Tượng Basic 2p 61.1% 15
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 69.2% 4
Khu vực còn lại Beginner 1p 66.7% 3
Khu vực Hàng đầu Beginner 1p 60.0% 3
Khuyến mại Tham lam 3p 19.4% 25
Kiểm tra hoán vị Nâng Cao 2p 52.0% 11
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không Sinh Viên 1 49.4% 29
Kiểm tra ngày hợp lệ Số học 1 31.2% 37
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 46.1% 123
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không Nâng Cao 1p 0.0% 0
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 26.8% 8
Lại là số may mắn Quay lui 1.5 26.0% 22
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp Basic 2p 27.9% 61
Làm bài tập Beginner 1 18.8% 20
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Lặn Beginner 1p 8.3% 1
Lắp ghép ống nước Tham lam 2 33.3% 3
Lẻ, chẵn hoặc gian lận Beginner 1p 52.4% 5
Leo Thang Quy hoạch động 2p 49.4% 62
Liệt kê trên dãy Sinh Viên 2p 25.5% 23
Lớp Ad-Hoc 1p 100.0% 4
Lũy thừa Nâng Cao 3p 36.0% 3
Ma trận xoáy trôn ốc Beginner 2 34.4% 21
MacPRONALTS Beginner 1p 100.0% 5
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 20.7% 19
Máy Bay Tham lam 3p 30.0% 3
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Merry Christmaaas Beginner 1p 69.0% 14
Mở rộng vườn Beginner 1 40.6% 19
Mua đất sao hỏa Quy hoạch động 3 18.2% 1
Múi giờ Beginner 1p 44.9% 39
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 39.3% 17
Người đi du lịch Quay lui 3p 79.7% 43
Những Bông Hoa Tham lam 2 26.2% 47
Những chữ số đen đủi Basic 3 18.5% 5
Nối thanh kim loại Tham lam 3 51.5% 45
Ốc sên Basic 1 26.8% 96
Olp đổi tiền Nâng Cao 4 64.3% 5
Ống dẫn của Bob Beginner 1p 100.0% 5
Pepe, Tôi Đã Nến! Beginner 1p 50.0% 5
Phân chia công việc 1 Graphs 1.5p 50.0% 2
Phân chia công việc 2 Graphs 3p 28.6% 1
Phần dư của phép chia Beginner 1p 38.6% 131
Phân loại động vật Beginner 1p 28.6% 4
Phần tử áp đảo Hash 4p 36.8% 19
Phần tử trung vị Tham lam 3 52.1% 20
Phân đoạn có tổng bằng nhau Nâng Cao 3 72.7% 8
Phép biến đổi cặp đôi liền kề Nâng Cao 3p 50.0% 11