Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Rambo cắt cỏ Beginner 1 66.7% 2
SSN 1 Ad-Hoc 1p 100.0% 3
Xáo trộn Ad-Hoc 1p 50.0% 4
Xây dựng nhà Beginner 1p 66.7% 3
Xúc xích - Rất dễ Beginner 1p 78.6% 8
0.3 cạnh tam giác Basic 1p 28.3% 211
0.Bảng cửu chương Beginner 1p 38.1% 211
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 10.1% 46
0.Biểu diễn số dưới dạng scientìic Beginner 1p 100.0% 1
0.Bình phương và lập phương Beginner 1p 66.7% 226
0.Bình quân gia quyền Beginner 1p 16.3% 18
0.Bội số của 13 Beginner 1p 42.9% 168
0.Bóng chuyền Beginner 1p 4.9% 9
0.Các loại Tam giác Basic 1p 16.7% 126
0.Các số chẵn Beginner 1p 74.4% 87
0.Các số chẵn 2 Beginner 1p 73.8% 94
0.Cánh cửa thần kì Nâng Cao 3p 28.6% 26
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 29.4% 44
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 37.5% 7
0.Chẵn hoặc lẻ Beginner 1p 26.1% 59
0.Chia nhóm Quay lui 3p 25.4% 11
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 18.9% 27
0.chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 3p 11.8% 4
0.Chuỗi S Beginner 1p 50.7% 114
0.Chuỗi số n Beginner 1p 53.7% 103
0.Chuỗi số nhân Beginner 1p 19.9% 62
0.Chuyển đổi thời gian Basic 1p 58.1% 166
0.Circle Basic 1p 32.0% 319
0.Con mèo trong mũ Nâng Cao 3p 33.3% 2
0.Cộng hai số Basic 1p 43.3% 339
0.cộng ma trận Basic 1p 36.1% 124
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 41.2% 41
0.cộng véc tơ Basic 1p 42.9% 99
0.Công viên tối Tham lam 4p 41.3% 15
0.Cực dễ Beginner 1p 59.1% 250
0.Dãy Fibonacci đơn giản Beginner 1p 38.2% 165
0.Day so fibonacy Số học 1p 0.0% 0
0.Diện tích hình tròn Beginner 1p 22.4% 161
0.Dưới đường chéo phụ Beginner 1p 41.9% 31
0.Dương và trung bình Beginner 1p 12.8% 54
0.Equation Basic 1p 31.8% 248
0.Fibonacci Array Beginner 1p 29.4% 53
0.Fibonacci nhanh Beginner 1p 45.0% 79
0.Ghép đôi Basic 1p 44.5% 119
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 64.7% 10
0.Hello EEEC Beginner 1 75.5% 99
0.Hình chữ nhật lớn nhất Quy hoạch động 3p 17.2% 5
0.Hình vuông Basic 1p 52.9% 246
0.Hình vuông lớn nhất Quy hoạch động 3p 31.0% 12
0.Ho Ho Ho Beginner 1p 52.7% 145