Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
0.Tính tổng dãy fibonacci Nâng Cao 5p 8.2% 12
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) Nâng Cao 5p 26.8% 11
Yasuo và những người bạn Nâng Cao 5p 11.1% 1
0.Vietlot Số học 5p 6.5% 4
0.Làng thống trị dfs and similar 5 40.0% 4
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 22.9% 68
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
Olp đổi tiền Nâng Cao 4 64.3% 5
Trinh thám Nâng Cao 4 47.6% 10
Giá trị xor lớn nhất Nâng Cao 4 26.7% 3
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 20.0% 6
Tìm kiếm taxi Nâng Cao 4 50.0% 1
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 57.1% 23
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 80.0% 1
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 45.6% 63
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 28.6% 2
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 46.2% 6
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 28.0% 4
Chữ số 6 và 8 dfs and similar 4p 51.9% 11
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 10.6% 5
Đong nước dfs and similar 4 34.8% 22
Nhóm bạn dfs and similar 4 50.0% 4
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 11.4% 9
Phần tử áp đảo Hash 4p 36.1% 20
Cổ vũ Xâu ký tự 4 20.0% 12
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 32.7% 16
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 40.0% 8
0.Công viên tối Tham lam 4p 42.6% 16
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.6% 6
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 81.8% 5
Xây dựng cửa 2 xuống hầm Tham lam 4 33.3% 3
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 12.5% 1
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 8.9% 1
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 83.3% 4
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 42.9% 3
Thao tác xem, xen, xóa, sửa trên dãy số Chia để trị 4p 100.0% 1
Chẵn với lẻ Sinh Viên 4p 12.5% 1
Lẻ vs Chẵn Sinh Viên 4p 35.5% 7
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 Sinh Viên 4p 27.8% 4
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Tích hai đa thức Basic 3p 41.3% 15
5.Trò chơi mới Basic 3p 20.7% 11
5.Chọn Team Basic 3 25.9% 6
Những chữ số đen đủi Basic 3 16.7% 5
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Bội số đặc biệt Basic 3 52.4% 5
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 24.6% 10
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1