Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
0.Tính tổng dãy fibonacci Nâng Cao 5p 8.9% 11
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) Nâng Cao 5p 26.8% 11
0.Vietlot Số học 5p 6.5% 4
0.Làng thống trị dfs and similar 5 40.0% 4
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 23.0% 67
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
Olp đổi tiền Nâng Cao 4 64.3% 5
Trinh thám Nâng Cao 4 47.4% 9
Giá trị xor lớn nhất Nâng Cao 4 26.7% 3
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 19.1% 5
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 52.5% 17
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 45.9% 61
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 28.6% 2
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 41.7% 5
Chữ số 6 và 8 dfs and similar 4p 52.4% 9
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 15.6% 5
Đong nước dfs and similar 4 36.4% 22
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 11.6% 8
Phần tử áp đảo Hash 4p 35.4% 18
Cổ vũ Xâu ký tự 4 20.0% 12
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 31.9% 15
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 35.7% 7
0.Công viên tối Tham lam 4p 41.3% 15
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.6% 5
Thuật toán mã hóa Huffman Tham lam 4 88.9% 4
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 19.0% 1
Làm bóng tuyết Sinh Viên 3.5p 33.3% 9
Tích hai đa thức Basic 3p 47.2% 13
5.Trò chơi mới Basic 3p 20.7% 11
5.Chọn Team Basic 3 44.4% 4
Những chữ số đen đủi Basic 3 18.5% 5
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Bội số đặc biệt Basic 3 52.4% 5
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 23.7% 9
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SO. DNA Repetitions Nâng Cao 3p 80.0% 3
0.SJ. Gold Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance Nâng Cao 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.ST. KPath Nâng Cao 3p 26.7% 4
0.SV. Machine Nâng Cao 3p 8.3% 2
0.SI. Marble Cut Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SU. Networks Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings Nâng Cao 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List Nâng Cao 3p 38.1% 13
0.SD. Pie Nâng Cao 3p 64.5% 5