Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 9.6% 44
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 19.4% 27
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 45.3% 15
0.Ghép đôi Basic 1p 45.8% 117
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 14.3% 4
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 23.4% 33
0.Luffy và Sanji Basic 2p 13.0% 18
0.Luffy và ước số Basic 2p 15.8% 20
0.Quà Tết Basic 2p 37.8% 36
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 29.6% 84
5.Trò chơi mới Basic 3p 22.2% 11
Bánh đa nem Basic 1p 65.4% 81
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 49.3% 54
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.1% 7
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 18.0% 21
0.Cộng hai số Basic 1p 43.3% 335
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 39.1% 173
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.1% 69
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.4% 75
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.7% 91
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 48.1% 61
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 19.1% 5
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.7% 214
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.6% 166
0.Số chẵn /lẻ Basic 1p 17.3% 167
0.cộng ma trận Basic 1p 35.9% 123
0.cộng véc tơ Basic 1p 42.9% 99
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.9% 150
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 39.9% 297
0.nhân ma trận Basic 1p 40.5% 56
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.3% 74
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.5% 295
0.Hình vuông Basic 1p 52.9% 244
0.Circle Basic 1p 31.9% 315
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 22.5% 26
5.Chọn Team Basic 3 42.9% 3
5.Khớp Ảnh Beginner 2 38.7% 21
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 48.8% 32
5.Shadow Fiend Beginner 1 80.0% 4
5.Hàm Max Basic 2 29.0% 27
Thơ Haiku Beginner 1 73.0% 19
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 20.3% 19
Đồng hồ Basic 2 7.0% 5
Những chữ số đen đủi Basic 3 18.5% 5
Bàn phím của Rambo Beginner 1 28.6% 6
Trò chơi với dãy số Beginner 1 14.0% 4
Hotel Beginner 1 44.4% 14