Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 8.0% 50
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 16.7% 27
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 57.1% 23
0.Ghép đôi Basic 1p 44.4% 136
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 10.8% 5
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 21.6% 35
0.Luffy và Sanji Basic 2p 12.1% 19
0.Luffy và ước số Basic 2p 15.2% 22
0.Quà Tết Basic 2p 29.3% 43
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 28.6% 96
5.Trò chơi mới Basic 3p 20.7% 11
Bánh đa nem Basic 1p 64.0% 97
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 49.7% 56
Cùng học linux Xâu ký tự 2 10.9% 7
Quán CaFe Basic 2 36.0% 6
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 16.8% 22
0.Cộng hai số Basic 1p 42.5% 406
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 36.6% 192
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.0% 76
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.3% 78
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 19.3% 98
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 48.4% 65
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 20.0% 6
0.Trung bình cộng Basic 1p 22.9% 222
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.7% 171
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.8% 174
0.cộng ma trận Basic 1p 36.6% 131
0.cộng véc tơ Basic 1p 44.1% 103
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 40.8% 170
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 39.7% 353
0.nhân ma trận Basic 1p 41.0% 58
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.7% 79
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 70.2% 347
0.Hình vuông Basic 1p 53.1% 252
0.Circle Basic 1p 31.8% 331
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 21.3% 29
5.Chọn Team Basic 3 23.1% 5
5.Khớp Ảnh Beginner 2 35.3% 23
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 46.7% 36
5.Shadow Fiend Beginner 1 80.0% 4
5.Hàm Max Basic 2 28.9% 27
Thơ Haiku Beginner 1 73.0% 19
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 17.2% 23
Đồng hồ Basic 2 9.9% 7
Những chữ số đen đủi Basic 3 16.7% 5
Bàn phím của Rambo Beginner 1 28.6% 6
Trò chơi với dãy số Beginner 1 18.2% 8