Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 9.7% 42
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 20.7% 27
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 45.3% 15
0.Ghép đôi Basic 1p 45.9% 110
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 16.1% 4
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 23.1% 31
0.Luffy và Sanji Basic 2p 14.5% 18
0.Luffy và ước số Basic 2p 0.0% 0
0.Quà Tết Basic 2p 37.7% 34
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 30.1% 81
5.Trò chơi mới Basic 3p 21.1% 9
Bánh đa nem Basic 1p 64.7% 76
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 48.9% 51
Cùng học linux Xâu ký tự 2 14.3% 7
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 20.4% 21
0.Cộng hai số Basic 1p 44.7% 326
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 41.8% 158
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 20.0% 67
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.2% 70
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.9% 83
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 47.0% 57
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 19.4% 4
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.9% 209
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.5% 164
0.Số chẵn /lẻ Basic 1p 17.5% 158
0.cộng ma trận Basic 1p 35.1% 121
0.cộng véc tơ Basic 1p 42.2% 97
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.1% 145
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.2% 272
0.nhân ma trận Basic 1p 39.7% 54
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 33.1% 71
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 14.1% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.3% 266
0.Hình vuông Basic 1p 53.0% 224
0.Circle Basic 1p 31.4% 292
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 21.7% 20
5.Chọn Team Basic 3 42.9% 3
5.Khớp Ảnh Beginner 2 38.7% 21
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 49.3% 29
5.Shadow Fiend Beginner 1 75.0% 3
5.Hàm Max Basic 2 28.3% 23
Thơ Haiku Beginner 1 74.2% 15
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 20.5% 16
Đồng hồ Basic 2 7.7% 5
Những chữ số đen đủi Basic 3 17.4% 4
Bàn phím của Rambo Beginner 1 23.1% 3
Trò chơi với dãy số Beginner 1 66.7% 2
Hotel Beginner 1 56.5% 11