Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 10.0% 46
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 18.9% 27
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 52.5% 17
0.Ghép đôi Basic 1p 44.7% 120
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 15.6% 5
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 23.5% 34
0.Luffy và Sanji Basic 2p 12.5% 19
0.Luffy và ước số Basic 2p 16.3% 22
0.Quà Tết Basic 2p 37.2% 39
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 29.8% 85
5.Trò chơi mới Basic 3p 20.7% 11
Bánh đa nem Basic 1p 65.8% 83
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 49.6% 55
Cùng học linux Xâu ký tự 2 10.9% 7
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 17.3% 21
0.Cộng hai số Basic 1p 43.3% 341
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 38.8% 174
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 19.9% 74
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 14.4% 75
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.8% 92
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 48.4% 62
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 19.1% 5
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.7% 215
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.6% 166
0.Số lẻ / chẵn Basic 1p 17.6% 170
0.cộng ma trận Basic 1p 36.1% 124
0.cộng véc tơ Basic 1p 43.1% 100
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.5% 160
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.2% 304
0.nhân ma trận Basic 1p 40.9% 57
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 34.4% 75
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 12.9% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.8% 298
0.Hình vuông Basic 1p 53.0% 247
0.Circle Basic 1p 31.8% 320
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 22.5% 26
5.Chọn Team Basic 3 30.8% 4
5.Khớp Ảnh Beginner 2 35.3% 23
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại Beginner 1 47.0% 32
5.Shadow Fiend Beginner 1 80.0% 4
5.Hàm Max Basic 2 28.9% 27
Thơ Haiku Beginner 1 73.0% 19
Go and Back Basic 2 100.0% 3
Làm bài tập Beginner 1 18.8% 20
Đồng hồ Basic 2 10.2% 7
Những chữ số đen đủi Basic 3 18.5% 5
Bàn phím của Rambo Beginner 1 28.6% 6
Trò chơi với dãy số Beginner 1 15.6% 5
Hotel Beginner 1 41.9% 15