Chữ số 6 và 8


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Người Á Đông quan niệm số gồm các chữ số 6 và 8 là chữ số may mắn. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất (2018) một nhóm các sinh viên đến chúc tết thầy Tichpx và được Tichpx mừng tuổi cho các sinh viên của mình là với số tiền là một số tự nhiên nhỏ nhất chỉ gồm các chữ số 6 và 8 chia hết cho tích số tuổi của các sinh viên.

Input

Một số nguyên dương n là tích số tuổi của nhóm sinh viên (17<=n<=10^6)

Output

Nếu tìm được số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho n chỉ gồm các chữ số 6 và 8 thì xuất ra số tiền mừng tuổi tương ứng với số đó, trong trường hợp không có số nào thỏa mãn xuất ra số 0

Example 1

Input

20

Output

0

Example 2

Input

123456

Output

686688888866688
tichpx

Comments


 • 0
  vtn  commented on March 20, 2019, 9:56 p.m.

  hồi chưa có thuật toán mà cứ bon chen nghĩ bài này...


  • 0
   TICHPX  commented on March 24, 2019, 11:19 a.m.

   Giờ code được là ngon rồi, sau còn nhiều thuật toán nữa phải học