Kết quả thi thử vòng 4


posted on April 16, 2017, 6:15 p.m.

BTC vui mừng thông báo đã kết thúc vòng thi thử thứ tư.

Giải nhất của vòng thi được trao cho bạn dangdungcntt.

Vui lòng gửi thông tin xác nhận về BTC qua địa chỉ mail: online.judge.utc@gmail.com:

Họ và tên,
Mã sinh viên
Lớp
Số điện thoại - mạng (viettel, mobi, vina...)

Trân trọng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham dự và giúp chúng tôi hoàn hiện chương trình cũng như cách tổ chức cuộc thi.

Vòng thi thử sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Mời các bạn tiếp tục làm bài tập và đống góp cho chúng tôi hoàn thiện trang web này.


Comments