Học sinh, người yêu thích lập trình (Không thuộc UTC) Members


Rank Username Points Problems
1 1514 TheDemonTuan 247 323
2 1026 Vinh_TDH 134 159
3 ducvipga2000 11 4
4 Nocapan001 7 6
5 ponpon 6 3
5 1021 mr_coder 5 2
7 01679113704 2 1
7 lequockhanhkt03 2 1
7 ishurakama 2 1
7 huy125634241 2 1
11 quan27 0 1
12 detcon6 0 0
12 nobjt4 0 0
12 trjmaxxx 0 0
12 phuquang 0 0
12 trinhlinh1812412 0 0
12 1021 nghuyan 0 0
12 Pxman_Starrr 0 0
12 apori 0 0
12 qtm_55 0 0
12 ITK60 0 0
12 K60 0 0
12 BenedictCumberbatch 0 0
12 ducxo 0 0
12 Skycute1999 0 0