Học sinh, người yêu thích lập trình (Không thuộc UTC) Members


Rank Username Points Problems
1 1861 TheDemonTuan 248 324
2 1481 Vinh_TDH 154 187
3 NDT_Fuzz 76 69
4 longtuan2k 45 40
5 1043 nguyenbichphuonganh 37 23
6 monday 27 14
7 1924 olala5 21 9
8 LuKoin69 17 8
8 1921 longptit 16 7
10 ducvipga2000 11 4
11 Nocapan001 7 6
12 thanglongnamnay 6 1
13 660 ponpon 6 3
14 dieutv 5 1
14 vanhai189 5 1
16 poochai 5 3
17 1043 mr_coder 5 2
18 KienBui 3 1
19 lavangroi1998 2 2
20 01679113704 2 1
20 lequockhanhkt03 2 1
20 ishurakama 2 1
20 huy125634241 2 1
20 BeTapDi 2 1
25 Avamys 2 1
26 quan27 0 1
27 detcon6 0 0
27 847 hquan2808 0 0
27 nhuquynh 0 0
27 nobjt4 0 0
27 trjmaxxx 0 0
27 phuquang 0 0
27 trinhlinh1812412 0 0
27 1043 nghuyan 0 0
27 Pxman_Starrr 0 0
27 apori 0 0
27 qtm_55 0 0
27 ITK60 0 0
27 K60 0 0
27 BenedictCumberbatch 0 0
27 ducxo 0 0
27 Skycute1999 0 0
27 minhkhoa_tc2 0 0
27 TobPredo 0 0
27 deax 0 0
27 tienthien 0 0
27 ductuan2k 0 0
27 dangtuanlongxyz 0 0
27 nguyendinhvuk9ltkk 0 0
27 qd1221 0 0
27 QuangHuy 0 0
27 QuangHuyQH 0 0
27 chuongdv 0 0
27 tandat2001 0 0
27 Batnapwuantai 0 0
27 trangtmhlt 0 0
27 phamhienbs98 0 0