Sinh viên khối không chuyên tin ngoài UTC Members


Rank Username Points Problems
1 lequockhanhkt03 2 1
2 haibinh 0 0