Thi thử, vòng 2

Thi thử để kiểm tra khả năng của chương trình. Rất cảm ơn các bạn thử nghiệm cùng chương trình. Mời tất cả các bạn tham dự và mời bạn bè cùng làm.


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Circle 1p 32.0% 319
0.Số lớn nhất 1p 46.2% 254
Hình Chữ Nhật 1p 47.8% 55
0.3 cạnh tam giác 1p 28.3% 210
0.Tính diện tích hình chữ nhật 1p 40.1% 300

Comments