Kết thúc khóa học Samsung 2018

Bài thi kết thúc khóa học đã kết thúc đây là đề thi up lên cho các bạn tham khảo và học tập


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số lớn nhất 2p 24.4% 9
Thu hoạch cà chua 1p 54.3% 29
5.Hàm Max 2 28.6% 28
Mở rộng vườn 1 39.1% 41
Tháo dỡ đường ray 4p 46.2% 6
Sức mạnh tập thể 3p 50.0% 22

Comments

There are no comments at the moment.