Bài Thực Hành Phân Tích Thiết kế Thuật Toán số 3

Bài thực hành phân tích thiết kế thuật toán phần tham lam


Problems

Problem Points AC Rate Users
Nối thanh kim loại 3 48.3% 47
Tổ chức sự kiện 3p 34.2% 36
Những Bông Hoa 2 26.1% 49
0.SA. Money Changing 3p 58.9% 73
Khuyến mại 3p 19.5% 25
Máy Bay 3p 19.2% 5
Thuê xe đạp 4 19.6% 6
0.Công viên tối 4p 42.6% 16
Cây khung nhỏ nhất 3 51.1% 22
Thuật toán mã hóa Huffman 4 81.8% 5
Phần tử trung vị 3 51.9% 22
Đổi tiền 1p 28.3% 51
Buôn vàng 2 54.3% 40
0.Bánh Chưng 3p 8.3% 54

Comments

There are no comments at the moment.