Bài Thực Hành Phân Tích Thiết kế Thuật Toán số 2

Bài thực hành thuật toán quay lui


Problems

Problem Points AC Rate Users
Sinh các dãy nhị phân 2p 58.5% 96
0.Liệt kê hoán vị 1p 65.1% 52
Tám Hậu 3p 49.0% 31
0.Quân hậu 1p 66.7% 20
Chia gạo 3p 55.7% 30
Hoán vị 4 2p 32.6% 41
Hoán vị lặp 3 60.8% 56
Người đi du lịch 3p 77.3% 43
Dãy tam phân 3p 66.4% 60

Comments

There are no comments at the moment.