Olympic tin học sinh viên - Trường ĐHGTVT năm 2018

Kỳ thi Olympic tin học sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã kết thúc lúc 11h00 ngày 16/9/2018, đây là đề thi đưa lên để các bạn luyện tập


Problems

Problem Points AC Rate Users
Hình chữ nhật 1 13.5% 30
Tam giác 3 35.7% 6
Ngày và thứ 1 41.7% 19
Những Bông Hoa 2 26.1% 49
Thuê xe đạp 4 19.6% 6
Xâu k đối xứng 3 23.3% 6
Olp đổi tiền 4 64.3% 5
Chào đón tân sinh viên K59 3 10.1% 7

Comments