Kỳ thi chọn đầu vào lớp Samsung

Kỳ thi chọn đầu vào lớp Ứng dụng Thuật toán do Samsung tài trợ


Problems

Problem Points AC Rate Users
Ghép Hình 1p 30.8% 131
Xây Tháp 2p 24.7% 88
Rút gọn xâu 2p 34.5% 31
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất 4p 45.9% 61
Đếm đoạn 3p 11.6% 32

Comments

There are no comments at the moment.