Kỳ thi chọn đầu vào lớp Samsung

Kỳ thi chọn đầu vào lớp Ứng dụng Thuật toán do Samsung tài trợ


Problems

Problem Points AC Rate Users
Ghép Hình 1p 31.5% 187
Xây Tháp 2p 23.8% 132
Rút gọn xâu 2p 30.2% 36
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất 4p 45.6% 63
Đếm đoạn 3p 12.8% 40

Comments

There are no comments at the moment.