Giải thưởng CNTT 2 - K58


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tính tiền điện 1 45.9% 56
Uống bia chai 2p 28.1% 26
Búp bê Nga 2 22.1% 13

Comments