Giải thưởng CNTT 2 - K58


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tính tiền điện 1 47.1% 68
Uống bia chai 2p 25.9% 37
Búp bê Nga 2 23.2% 14

Comments