Lập trình máy tính 2017 Round 1

Cuộc thi lập trình máy tính cho sinh viên khoa Điện - Điện tử và CLB Kỹ thuật sinh viên Điện - Điện tử trường Đại học GTVT. Bài khá dài. Các bạn không nhất thiết phải làm hết. Nhưng hãy làm hết sức của mình.


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Bảng cửu chương 1p 37.3% 324
0.Tam giác 1p 34.5% 82
0.Trung bình 1 1p 39.8% 151
Múi giờ 1p 43.4% 40
0.Tổng của hai bình phương 1p 23.3% 8
Mở rộng vườn 1 39.1% 41
0.Hình vuông 1p 51.5% 296
0.Số khác nhau 1p 15.8% 6
Tính giai thừa 1 25.8% 13
0.Số nguyên tố 1p 17.6% 190

Comments